• Sipariş Ver 1
  • Sipariş Ver 2
  • Sipariş Ver 3
  • Sipariş Ver 4
  • Sipariş Ver 5

Uyarı! Sahte Cialis satanlara dikkat edin!

İnternet üzerinde birçok web sitesi, Cialis Türkiye resmi distribütörü, resmi satış sitesi, tek yasal temsilci vb. gibi ibareler yazabilmektedir. Eli Lilly dışında Türkiye'de resmi Cialis satış distribütörü bulunmamaktadır. Eli Lilly'e ait tüm web siteleri, Türkiye Patent Enstitüsü taranfından patentli ve Cialis'in internetten satışını gerçekleştirebilmesi için hak sahibidir. Web sitemizi, Patent Enstitüsü sayfasınfan kendinizde sorgulayabilirsiniz.

Sipariş Ver

Cialis İçeriği, Formül Bileşenleri

27 Ocak 2016'da eklendi, 02 Ekim 2021'de güncellendi

Cialis İçeriği

Cialis İçeriği

Cialis içeriğinde, etkili formülize maddeler içerir. İçeriğinde en etkili rolü üstlenen madde ise Tadalafil'dir. Tadalafil, Cialis tabletlerinin etkin maddesidir. Cialis hapı, Tadalafil ile etkisini göstermektedir.

Cialis formül içeriğinde vitamin, mineral ve bitkisel mahsül karışımları içerir. Bunlar cinsel performans arttırmak içindir. (Tadalafil) etkin maddesi ise, sertleşmeyi yaratır. Cialis İçeriği ve Cialis tabletlernin formül bileşenlerini tek tek inceleyecek olursak, göze çarpan en etkili madde "Tadalafil" olarak göze çarpmaktadır. Tadalafil, Cialis tabletlerinin içerisinde, belirli mg dozajlarda bulunan bir etkin maddedir. Bu etkin madde, Cialis tabletlerinin tüm formül bileşenlerinin sadece penis dokusuna odaklanmasını sağlamaktadır. Tadalafil etkin maddesi direk olarak penis dokusunu baz alır ve gerekli enzimlerin, penis dokusuna pompalanmasını sağlar. Bu sayede Cialis doğal bir sertlik yaratır ve düzenli kullanımlarda alınan Cialis Etkileri kalıcı olur. Cialis içeriğinde birçok farklı vitamin, mineral ve enzimler içermektedir. Bu diğer maddeler, sizin penis sertleşmesinden sonra cinsel birleşmeye hazır ve aktif olabilmeniz için gereklidir. Cialis içeriğindeki tüm maddeler tamamen bitkiseldir. Kimyasal madde takviyesi içeren tek formül bileşeni Tadalafil'dir. Tadalafil maddesi, azda olsa kimyasal takviye içermektedir. Bu kimyasal takviye Tadalafil maddesinin direk olarak sadece penis dokusu üzerinde faaliyet göstermesi içindir. Bu sayede kişi Cialis içtiği zaman, sadece penis dokusu üzerinde etkisini hisseder. Bu diğer cinsel performans arttırıcı tabletlerde bulunmaz. Cialis bu sayede yan etkilerin yaşanma riskini ortadan kaldırır ve tamamen natural bir sertlik ile cinsel birleşme imkanı sunar.

Cialis içerdiği kuvvetli maddeler sayesinde, erektil disfonksiyon (ED-İktidarsızlık) ve BPH (İyi huylu prostat büyümesi) gibi sağlık problemlerinin tedavisinde kullanılabilmektedir. Doktor tarafından reçete edilerek hastalara tedavi metodu olarak uygulanan Cialis tabletleri, bu başarısını içeriğinde saklamaktadır. Tamamen yan etkisiz bir içeriğe sahip olması ve kalp, tansiyon, hipertansiyon, ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, diyabet gibi sağlık sorunu bulunan kişilerin dahi Cialis'i kullanabilmesi, doktorlar tarafından önerilmesine yardımcı olmaktadır. Cialis tabletlerinin tedavi hedefinde iktidarsızlık, ereksiyon ve sertleşme problemleri, erken boşalma ve cinsel birlikteliği sürdüremeyecek kadar sertleşme kaybı problemleri bulunmaktadır. Cialis tüm bu tarz sağlık problemlerinin tedavisinde, dünya genelinde kullanmaktadır. Düzenli kullanımda yarattığı etkinin kalıcı olarak kalması muhtemeldir. Yapılan araştırmalarda, kronik iktidarsızlık problemi yaşayan kişiler dahi Cialis ilacını kullandıktan sonra cinsel birlikteliğe hazır hale gelmektedir. Teste katılan bu kişilerin %78'i düzenli Cialis kullandıktan sonra ise kronik iktidarsızlık problemini tamamen ortadan kaldırdığı klinik araştırmalar neticesinde resmileşmiş ve belgelenmiştir. Lilly mühendisleri tarafından formülize edilen ve geliştirilen Cialis içeriği, oldukça kuvvetli materyaller içermektedir.

Cialis Banner

Cialis ilacının detaylı içerik ayrıntılarına bakacak olursak, Cialis Fosfodiesteraz Tip-5 ilac grubuna dahildir. Penis sertleşmesini sağlayabilmek için içerdiği enzim Nitrik Oksit'tir. Bu enzim penis üzerindeki düz kasların uyarılması ve gevşemesi işlevini görür. Bu kasların aktivite olarak penis sertleşmesini yaratacak kuvvete erişebilmesini ise (c-GMP) sağlamaktadır. Cialis diğer Fosfodiesteraz Tip-5 İnhibitöleri ilaçlar gibi (c-GMP) maddesinin etkisini arttırır ve sertleşme olanağını maksimuma çıkarır. Cialis'in en etkili ve aktif/etkin maddesi olan Tadalafil ise, penis dokusundaki kasların maksimum kan basıncı ile dolmasını ve penis dokusunun sertleşmesini sağlamaktadır.

Cialis İçeriği ve Cialis Farmakolojik Özellikleri;

Cialis'in Farmakodinamik Özellikleri; Cialis, Farmakoterapötik grubu bir ilaçtır ve bu grupta yer alır. Farmakoterapötik grubundaki ilaçların genel özellikleri ise Erektil Disfonksiyon (ED-İktidarsızlık) tedavisinde kullanılan ilaçlar olmasıdır.

Cialis'in Etki ve Hedefi; Cialis'in etkin maddesi Tadalafil'dir. Tadalafil maddesi, Siklik Guanozin Monofosfat (c-GMP) enzimine spesifik olarak Fosfodiesteraz Tip-5 yani (P-DE5)'e detaylı etkileşim ve geri dönüşümü mümkün olan bir inhibitör görevi içerir. Bu sayede cinsel istek ve cinsel uyarı, Lokal Nitrik Oksit enziminin salımına sebebiyet verdiğinde, Tadalafil etkin maddesinin (PDE-5) inhibisyon görevi, Korpus Kavernozum yani ereksiyonu sağlayan süngerimsi yapıda (c-GMP) seviyelerinin yüksek artışına sebebiyet verir. Bu sayede düz kasların tamamı yüksek basınçlı kana maruz kalarak maksimum penis sertleşme dokusu oluşur ve ereksiyon sağlanmış olur. Eğer cinsel bir etkileşim ya da cinsel bir uyarı olmazsa Tadalafil etkin maddesi etki sağlamaz ve erkek fiziksel yapısında hiçbir varlık göstermez. Cialis'in diğer ilaçlardan ayrı bir sınıfta olmasını, bu içerik formülüne borçludur. Cialis sadece cinsel birleşme esnasında etkisini gösterir ve bu sayede kişi düzenli kullanım dahi uygulasa, normal yaşantısında herhangi bir olumsuzluk hissetmez.

Cialis'in Klinik Açıdan Tesirliliği ve Güvenliği; Cialis'in yapılan in-vitro çalışmaları gösteriyorki, Tadalafil etkin maddesinin (PDE-5)'e ait seçici bir inhibitör olduğudur. (PDE-5) maddesi, Korpus Kavernoz dokusunun düz kaslarında, damarlara ve iç organlara ait olan düz kasların yapısında, çizgili kaslarda, böbreklerde, akciğerde, trombositlerde ve beyincikte bulunan bir enzim olduğu yönündedir. Tadalafil etkin maddesi (PDE-5) enziminin üzerinde diğer fosfodiesterazlara göre oldukça yüksek bir kuvvet ile daha etkilidir. Tadalafil direk olarak (PDE-5) enzimi üzerinde etkisini gösterir ve bu sayede mevcut sağlık sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olur. (PDE-5) enzimi her kişide bulunan doğal bir enzimdir ve uyarılma, cinsel istek gibi arzuları harekete geçiren kuvvetli bir enzimdir. Diğer cinsel performans arttırıcı tabletler (PDE-5) enzimi üzerinde bu denli etkili ve başarılı olmaz. Cialis bu yüzden dünyanın en iyi cinsel performans arttırıcı tableti statüsündedir. En son tarihte yapılan klinik bir araştırmaya göre, Cialis 1356 hasta üzerinde cinsel ilişkiden önce uygulanmış ve Cialis'in erkek fiziksel yapısında etkisinin yanıt verme süresi araştırılmıştır. Bu klinik çalışmaların sonucunda en erken etki görülme periyodu 14 dakika olurken, etkisinin devam etme süresi 36 saat olarak kayıtlara alınmıştır. Bu hastaların üzerinde yapılan son araştırma ise yan etkidir. Alınan sonuçlarda 1356 hasta içerisinde, herhangi bir yan etki bulgusuna rastlanmamıştır. Klinik araştırmaların devamında erektil disfonksiyon problemini en az 2 yıldan günümüze yaşayan hastalar arasında, 1112 katılımcı ile yapılmıştır. Bu klinik araştırmanın yapılma sebebi erektil disfonksiyon problemi yaşayan kişilerin tedavi süresi ve sonuçları göz önüne alınmıştır. Bu klinik araştırmalar sonucunda yaşları 20 ile 88 ile değişen hastaların %78'i mevcut iktidarsızlık problemini ortadan kaldırmıştır.

Cialis'in Farmakokinetik Özellikleri;

Emilim Yapısı: Cialis ilacı ve Tadalafil etkin maddesi oral yoldan alındıktan hemen sonra, yüksek hızda emilir ve ilaç alındıktan sonra maksimum etki emilimine 2 saatte ulaşır. Tadalafil'in emilim hızı aşırı tok mide üzerine alındıktan sonra yavaşlama gösterebilir. Doğru emilim yapılabilmesi için, aperatif bir mide ve bol su ile alınması önerilmektedir. Sabah ya da akşam alınmasının emilim hızı ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

Dağılım Yapısı: Cialis ilacı ve Tadalafil etkin maddesi oral yoldan alındıktan sonra emilim düzenli bir şekilde devam ederken ki dokulara dağılımı 64 lt'dir. Bu ortalama dağılımın hacmidir. Böbrek yetmezliği ya da alkol alımı dağılımına herhangi bir etki sağlamamaktadır.

Atılım Yapısı: Cialis ilacının ve Tadalafil etkin maddesinin vücuttan atılımı 36 ile 48 saat arası sürmektedir. Vücuttan tamamen atılımı 52. saatten sonra gerçekleşir. Feçes ve idrar yolu ile vücuttan tamamen atılımı gerçekleşir.

Biyotransformasyon Yapısı: Tadalafil maddesi ana tema olarak, Sitokrom P-450 (CYP) 3A4 izoformu sayesinde metabolize edilmektedir. Vücut dolaşımındaki en önemli ve başlıca temel yapı metaboliti, metilkatekol glukronittir. Bu metabolit, (PDE-5) üzerinde Tadalafil etkin maddesinden en az 14,320 kat daha az tesirlenmektedir. Bu bağlamda tespiti yapılabilen metabolit konsantrasyonlarında, klinik açıdan etkin olması beklenmemektedir.

Eliminasyon Yapısı: Yapılan klinik araştırmalar neticesinde herhangi bir cinsel problemi bulunmaya deneklerde, Tadalafil ortalama olarak 2,6 L/sa ve ortalama olarak yarı net ömrü 19 saattir. Tam ömrü ise 36 ile 48 saat arası değişmektedir. Toplam 52 saatte Cialis ve Tadalafil maddesi vücuttan feçes ve idrar yolu ile atılır. Bu süreden sonra herhangi bir etki sağlanmaz.

Cialis Banner 2

Cialis içeriğinde bulundurduğu tamamen erkek fizik yapısına uygun formül bileşenleri, kullanan erkeğin istediği sonuca ve yaşadığı yan etki kaygısını tamamen ortadan kaldırmaya uygun hareket eder. Diğer cinsel performans arttırıcı tabletler, bu istekleri yanıtlamamaktadır. Örneğin; Viagra etkin madde olarak (Sildenafil) bulundurur. Levitra etkin madde olarak (Vardenafil) bulundurur. Bu cinsel performans arttırıcı tabletlerde, Cialis kadar tanınmış ve eskidir. Bu cinsel performans arttırıcı tabletlerin içeriğindeki etkin maddeler, tamamen kimyasaldır. Aynı zamanda, diğer formül bileşenleri de %100 kimyasal materyaller içermektedir. Cialis içeriği bu konuda kullanıcılar ve uzman hekimler tarafından tam not almıştır. Cialis diğer cinsel performans arttırıcı tabletler gibi içerik analizi yapılırken, tesadüfen cinsel performans arttırdığı bulunduktan sonra bu amaç için satışa sunulmamıştır. Cialis ilk araştırma geliştirme çalışmasından günümüze kadar, tek bir sorunu ele alarak formülize edilmiş ve üretilmiştir.

Cialis İçeriği Hakkında Bilinmesi Gerekenler;

Cialis'in içeriği, 18 yaşından büyük olan her erkek birey için uygundur. Yapılan araştırmalar sonucunda 89 yaşında olan hastaların dahi teste tabi tutulduğu ve etki alarak herhangi bir sağlık problemi yaşamadıkları kanıtlanmıştır. 18 yaşından küçük ve 89 yaşından büyük bireyseniz, Cialis kullanmadan önce mutlaka uzman bir hekime görünerek yardım isteyiniz. Cialis'in içeriğinde, mg dozajlarında Tadalafil içeren farlı ambalajlı tabletler bulunmaktadır. Bunlar sırası ile Cialis 2.5 mg, Cialis 5 mg, Cialis 10 mg, Cialis 20 mg ve Cialis 100 mgdir. Sizin sağlık probleminize, yaşınıza ya da doktorunuzun tavsiyesine göre farklı mg dozajlarında Tadalafil kullanabilirsiniz. Bu mg dozajların içerisinde en yoğun ve en uzun etkiyi, Cialis 100 mg yaratmaktadır. Dünyada en çok satılan Cialis tabletleri ise Cialis 20 mgdır. Cialis'in içeriği ve mg dozajları, bildiğiniz üzere farklılıklar göstermektedir. Cialis kullanmadan önce mutlaka tüm içerik ve tüm farklı mg dozajları hakkında bilgi sahibi olunuz ya da kararsız kaldığınız taktirde uzman bir hekimden yardım isteyiniz.

Cialis içeriği bakımından oldukça yan etkisiz bir ilaçtır. Cialis içeriği tamamen erkeklere özel formül edilmiştir. Cialis'in bayanlara etkisi var mı? Ya da Cialis'i bayanlar kullanabilir mi? Gibi sorularını kafanızdan atın. Cevap: Hayır! Cialis içeriği tamamen erkek bireylerin fiziksel anatomisine uygun olması için üretilmektedir. Yukarıda detaylı bir şekilde bahsettiğimiz Tadalafil etkin maddesi, tamamen penis dokusu üzerinde etkisini sağlamaktadır. (PDE-5) bayanlarda da bulunabilen bir enzimdir fakat bayanlarda penis dokusu bulunmadığı için kesinlikle etki sağlanmamaktadır. Cialis'in prospektüs bilgilerini detaylı okuduğunuzda, yapılan klinik araştırmalar ve yan etki testlerinin bayanlar üzerinde etki edip etmediği ya da olumsuz etkiler yaratıp yaratmadığı yazmamaktadır. Bu Cialis'in bayanlar üzerinde denenmediğinin açıkça göstergesidir. Cialis Kullanımı yapmadan önce, Cialis içeriğini iyi araştırmalı ve ona göre ilacı kullanmanızı şiddetle öneririz. Cialis içeriğindeki formül ve bileşenlerden birine alerjiniz varsa, kesinlikle ilacı doktor kontrolünde kullanınız. İlacı kullandıktan sonra formül bileşenlerinden bir ya da daha fazlasına alerjiniz olduğunu fark ettiyseniz, mutlaka bir sağlık kuruluşundan yardım isteyiniz.

Bir önceki makalemizde, Cialis Nedir? hakkında detaylı bilgiler verilmekteydi.

Bir sonraki makalemizde ise, Tadalafil Nedir? hakkında detaylı bilgiler verilmektedir.

Cialis Banner